ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមភាពយេនឌ័រ

Date : 2023-03-06

នៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការ ខេប បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមភាពយេនឌ័...

Read More

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

Date : 2023-01-03

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប) បានរៀបចំពិធីចុះកិច្ច ព្រមព្រៀងជាមួយលោក ដាន់ ដូណាល់សុន ជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់សេវា និងគាំទ្រការងារបច្ចេកទ...

Read More

អង្គការ ខេប បានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលបង្គោលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Date : 2022-12-21

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានគ្រូបង្គោលចំនួន៦៥នាក់បានចូលរួម។ អង្គការ ខេប គ...

Read More

សកម្មភាពប្រជុំមាតាបិតានៅសាលាមត្តេយ្យជំនាន់ថ្មីក្នុងគម្រោង TRAC III

Date : 2022-12-06

ក្នុង១ឆ្នាំមានការប្រជុំមាតាបិតាចំនួន៣ដងលើកទី១នៅដើមឆ្នាំ លើកទី២នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនិងលើកទី៣នៅចុងឆ្នាំ។ ការប្រជុំលើកទី១​បង្ហាញពីគោលបំណងនៃការប្រជុំ របាយការណ៍សង្ខេបពីលទ្ធផលសិក្សា សមិទ្ធផលឆ្នាំចាស់ និងស្ថិតិ...

Read More

សន្និសីទ និងពិព័រណ៌សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែមសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជា

Date : 2022-10-02

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយមូលនិធិ HEAD និង edimpact រៀបចំសន្និសីទ និងពិព័រណ៍សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែម (STEM) សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាដល់សិក្ខាកាមដែលជាគ្រូបង្រៀនប្រមាណ៣០នាក់ បន្ទាប់ពីព...

Read More

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ

Date : 2022-06-20

គម្រោងងាយស្រួលរៀន​ (E2L) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដែលបានប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង ក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីអង្គការឆាល...

Read More

អង្គការ ខេប ទទួលបានកិត្តិយសពី Lotus CIRCLE និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនៅទីក្រុងញូវយ៉ក

Date : 2022-04-20

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ ខេប (លោក សៅ វណ្ណា) ប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំបរិយាលប័ន្ន (លោកស្រី ហ៊ឹម ម៉ារី) និងអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ (កញ្ញា ស៊ីម ផល្លី) បានទទួលពានរង្វាន់ Lotus...

Read More

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទាក់ទងគម្រោង USE-SDP2

Date : 2022-03-03

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យសកម្មភាពក្នុងការគាំទ្រវិទ្យាជាតិអប់រំ និងសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទី២ (USESDP-II) កាលពីថ្ងៃទី០៣ ...

Read More

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

Date : 2021-12-14

នៅថ្ងៃទី១៤  ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០២១ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ នៅសាលាប្រជុំសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សិ្ថតក្នុងរាជធា...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ