ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សួស្តីឆ្នាំថ្មី!

Date : 2015-04-10

អបអរសាទរ ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ!ឆ្នាំមមែ​ សប្តស័ក ព.ស. ២៥៥៩ គ.ស. ២០១៥ អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យ សិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខគ្រប់ប្រក...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ