សមិទ្ធិផលជោគជ័យ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី

ការពុះពារតស៊ូរបស់សហគមន៍ និងគ្រូបង្រៀនបានជួបនូវពន្លឺថ្មី

Date : 2015-09-30
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

គិរីសុខសាន្ត និងយា គឺជាភូមិ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតក្នុងព្រៃ មានការ លំបាកជាច្រើន ហើយមានចំងាយ ៣០គម ពីទីរួមស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។ វាមានការពិបាកក្នុងការ ដំណើរទៅកាន់ភូមិទាំងនេះក្នុងពេលរដូវភ្លៀងដោយសារផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់។ ភូមិទាំងពីរនេះ មានគ្រួសារសរុបចំនួន ១៨៧ មានកុមារចំនួន ១១៤នាក់ ដែលមិនអាចទៅរៀនបាន គឺជាចំនួន ដ៏ច្រើនព្រោះរដ្ឋមិនទាន់បានផ្តល់សាលារៀនឲ្យអ្នកភូមិនៅឡើយ។ មានតែកុមារមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចទៅរៀនជាមួយគ្រូសហគមន៍បាននៅក្រោមដើមឈើ ឫផ្ទះរបស់អ្នកភូមិ។ គណៈកម្មាធិការ អប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ឃុំដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយគម្រោង IBEC និងប្រធានកម្រងសាលារៀន ស្វាយជ្រះនៅក្នុងស្រុកស្នួល ដែលបានសុំឲ្យគម្រោង IBEC ផ្តល់ជំនួយដល់សហគមន៍ទាំងនេះ។ លោកប្រធានកម្រងបានធ្វើការកត់សំគាល់ថា អាជ្ញាធរនៅក្នុងឃុំស្វាយជ្រះមិនបានដឹងព្ញច្រើនអំពីភូមិ ដាច់ស្រយាលទាំងពីរនេះទេ។

 

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា បុគ្គលិកគម្រោង IBEC របស់អង្គការអប់រំពិភពលោក និងអង្គការខេប បានចុះទស្សន កិច្ចនៅក្នុងភូមិទាំងពីរនះ ហើយបានជួបប្រជាជនសហគមន៍ ជាច្រើននាក់ និងបានធ្វើការវាយតម្លៃ ស្ថានភាព និងតម្រូវការរបស់ពួកគេ។​ បន្ទាប់ពីការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់បុគ្គលិកគម្រោង IBEC ជាពិសេស យើងរកឃើញថា គ្រូបង្រៀនសហគមន៍ដែលកំពុងបង្រៀនកុមារនេះមិនបានទទួលវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលសៀវភៅសិក្សា ឫសម្ភារសិក្សាមួយឡើយ។ កុមារទាំងនេះមកអង្គុយស្តាប់ និងថា តាមគ្រូនិយាយតែប៉ុណ្ណោះ។​

 

កំឡុងពេលប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកគម្រោង​ IBEC សហគមន៍ក៏បានយល់ស្របស្វែងរកដី និងឈើ សម្រាប់កសាងថ្នាក់រៀន បណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ឲ្យកុមាររៀនសូត្រ ប៉ុន្តែសំណើរសុំនេះគម្រោង ក៏បានជួយបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ ផ្តល់ជាប្រាក់បៀរវត្សឲ្យគ្រូសហគមន៍ ផ្តល់សម្ភារបង្រៀន និងសម្ភារៈ សិក្សា និងការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គម្រោង IBEC ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន ២៥ដុល្លាក្នុងមួយខែ ហើយប្រជាជនសហគមន៍ស្ម័គ្រចិត្តបរិចាកចំនួន ១៥០០រៀល ក្នុងមួយគ្រួសារ (សរុបប្រហែលជា ៧០.០០០រៀលក្នុងមួយខែ) ដល់គ្រូសហគមន៍ ដែលជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែម ទៀតដល់ពួកគាត់ក្នុងបង្រៀនកុមារ ។

 

យើងមិននឹកស្មានដល់ថា អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះពន្លេចបាននូវសាលារៀនមួយ ដែលគម្រោង IBEC សម្រេចចិត្តឆ្លើយតប និងគាំទ្រ ហើយបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលមានការសប្បាយចិត្ត ដោយសារ ពួកគេបាននិយាយថា ពួកគេមិននៅឯកោទៀតទេ គឺមានគម្រោង IBEC ដែលបានបង្ហាញពីការចូល រួមជួយសហគមន៍ ជាពិសេស គឺអ្នកភូមិភ្នង និងខ្មែរចំណូលថ្មីៗ។​ 

 

កំ​ឡុងដើមខែដំបូងនៃឆ្នាំសិក្សា សាលារៀនត្រូវកសាងបញ្ចប់ និងចាប់ផ្តើមបើក បង្រៀនសិស្ស ។ កុមារទទួលបានកសម្ភារសិក្សា ដូចជា ក្តាសរសេរ សៀវភៅសរសេរ ខ្មៅដៃ ប៊ិច ក្តាឈ្នួន និងសៀវភៅ សិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជា។ គម្រោង IBEC ក៏បានផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធអនាម័យទឹកផងដែរ រួមមាន ធុងចម្រោះទឹក ស្អាតជាដើម។ល។ ដោយមានការបរិចាកគួរឲ្យកត់សំគាល់ និងការវិនិយោគវិស័យអប់រំនៅក្នុង មូលដ្ឋានដូច្នេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ឃុំបានមានប្រសាសន៍ថា គាត់ នឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតតាមដែលធ្វើទៅបាន ដើម្បីចុះបញ្ជីឈ្មោះសាលា រៀននេះជាផ្លូវការនៅ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ដូចេ្នះ គាត់អាចដាក់ពាក្យសុំឲ្យមានគ្រូរដ្ឋមកបង្រៀននៅថ្ងៃអនាគត់។

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ