ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក អឿន បូរ៉ា

ប្រធានគម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC)

កម្រិតវប្បធម៌ៈ

 

 

 

សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិននៅវិទ្យាល័យតាមាង

សញ្ញាបត្រ បរិបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិ ជា ស៊ីម កំចាយមារសាខាខេត្តកំពង់ចាម។

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនៅសកលវិទ្យាល័យជាតិ ជា ស៊ីម កំចាយមារសាខាខេត្តកំពង់ចាម។

លេខទូរសព្ទដៃៈ 077 92 91 93 /068 59 89 59
អ៊ីមែលៈ bora@kapekh.org
បណ្តាញសង្គមៈ FB: Oeurn Bora: https://www.facebook.com/oeurn.bora 
តេឡេក្រាមៈ 077 92 91 92
ប្រព័ន្ធស្កាយៈ Bora Oeurn: 077 92 91 93

 

លោក អឿន បូរ៉ា មានកំណើតនៅភូមិតាមាង ឃុំកោះរកា ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។ បច្ចុប្បន្ន លោកកាន់តួនាទីជាប្រធានគម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) ដែលបានកំពុងប្រតិបត្តិនៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង៥ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានដឹកនាំគម្រោង HCC នេះមានការរីកធំឡើងៗ និងពង្រីកបាននូវវិសាលភាពសាលារៀនកាន់តែច្រើន ជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទ។

 

 

 

"លទ្ធផលកើតចេញពីទង្វើរបស់យើង៖ សហគមន៍ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សាលារៀន ហើយសហគមន៍ក៏ជាគ្រូបង្រៀនទី១ ដែលបានបង្រៀនអ្វីៗជាច្រើនដែលក្នុងសាលារៀនមិនបានបង្រៀន"។

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

3,488

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ