ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយសាលារៀនគោលដៅគម្រោង IDEAL ចំនួន១២សាលា

នៅដើមខែកក្កដានេះ គម្រោងលើកកម្ពស់ការអប់រំឌីជីថលសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ដែលហៅកាត់ថា គម្រោង IDEAL បានរៀបចំកម្មវិធីចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយសាលារៀនគោលដៅចំនួន១២សាលានៅក្នុងខេត្ត ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សិស្សជនបទផ្លាស់ប្តូរគោលដៅ

អនុវិទ្យាល័យ បឹងព្រាវ គឺជាសាលារៀនគោលដៅមួយរបស់គម្រោងខូសេវស្ថិតនៅក្នុងឃុំបឹងព្រាវ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ដែលជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់លោក អ៊ុំ សារុន ក្នុងការកាន់មុខ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

របៀបសហការរបស់សាលារៀនជាមួយសហគមន៍

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ