ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

តើមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាអ្វី?

គម្រោងសម្ពន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព និងការគាំទ្រសំឡេង ដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)  បានរៀបចំវគ្គតម្រង់ទិសមួយស្តីពី ការសិក្សាមុខវិជ្ជាអប់រំបំណិនជី ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ថវិកាបដិភាគពន្លឿនដំណើរការរអភិវឌ្ឍន៍សាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

សាលាបឋមសិក្សា កោះគ្រឹស្នា គឺជាសាលារៀនមួយក្នុងចំណោមសាលារៀនគោលដៅរបស់គម្រោង CO-SAVED ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាច មានចម្ងាយ៣៧,៥គីឡូម៉ែត្រពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Project Work Video

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ