ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កំណប់ទ្រព្យលាក់កំបាំងៈ បង្ហាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់បណ្ណាល័យសាលារៀន

ការធ្វើបទបង្ហាញតាមរយៈទ្វានិម្មិតលើប្រធានបទ៖ កំណប់ទ្រព្យលាក់កំបាំងៈ បង្ហាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់បណ្ណាល័យសាលារៀន   កាលបរិច្ឆេទៈ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦រោច ខែ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ថវិកាបដិភាគពន្លឿនដំណើរការរអភិវឌ្ឍន៍សាលារៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

សាលាបឋមសិក្សា កោះគ្រឹស្នា គឺជាសាលារៀនមួយក្នុងចំណោមសាលារៀនគោលដៅរបស់គម្រោង CO-SAVED ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាច មានចម្ងាយ៣៧,៥គីឡូម៉ែត្រពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Gap Inc. Representatives visit LSLAG's target areas, beneficiaries and stakeholders

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ