ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡោ ឆវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយករងនៃអ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

លោកនាយក និងគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សាឈើខ្លឹមមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

សាលាបឋមសិក្សាឈើខ្លឹមមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជនបទក្នុងភូមិឈើខ្លឹម ឃុំរំចេក មានចម្ងាយ ២៦គីឡូម៉ែត្តពីទីរួមស្រុកមេមុត ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយចំណាយពេលវេលាប្រមាណជា ៣០នាទីធ្វ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Cambodian Tertiary Scholarship Program (CTSP) Impacts

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ