ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សិក្ខាសាលាស្ដីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនថ្មីៗ

Date : 2024-05-16

ខេត្តក្រចេះ ថ្ងៃទី១០-១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤៖ គម្រោងងាយស្រួលរៀន (E2L) ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េតាមរយៈអង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា និងបានប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីវិធី...

Read More

វគ្គតម្រង់ទិសស្តីពី កម្មវិធីបំណិនជីវិតមូលដ្ឋាននិងទីប្រឹក្សាកុមារី

Date : 2024-05-09

គម្រោងសម្ពន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនិងការគាំទ្រសំឡេង ដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)  បានផ្តល់វគ្គតម្រង់ទិសស្តីពី កម្មវិធីបំណិនជីវិតមូលដ្ឋាន​និងទីប្រឹក្សាកុមារី ដល់គ្រូបំណិនជីវិត និងគ្រូទី...

Read More

កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ

Date : 2024-04-04

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក សុក ថា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ...

Read More

ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង

Date : 2024-03-28

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានដឹកនាំសាលារៀនគោលដៅចំនួន១២ នៅខេត្តរតនគិរី ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៥៦ នាក់ (ស្រី ២២នាក់) រួមមាន៖ ប្រធានការិយាល័យអ...

Read More

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបំណិនជីវិតថ្មីស្តីពី កម្មវិធីបំណិនជីវិតភែស

Date : 2024-03-27

គម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី(LSLAG) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបំណិនជីវិតថ្មី ស្តីពី "កម្មវិធីបំណិនជីវិតភែស" ក្រោមការបណ្តុះបណ្តាលពីគ្រូបង្គោលកម្មវិធីបំណិនជីវិតដែលធ្វើឡើងនៅ១២ទីតាំងផ...

Read More

អង្គវិបស្សនាបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

Date : 2024-03-25

កាលពីថ្ងៃទី១៩-២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គការ ខេប បានរៀបចំអង្គវិបស្សនាបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០២៤នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងគោលបំណង៖ (១)​ បង្កើតបរិយាកាសរីករាយ និងភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងបុគ្គលិកក្នុងគ្រួសារខេប ក្រ...

Read More

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកម្មវិធីបំណិនជីវិតភែស “ការដាក់ទុនលើជំនាញថ្មីដើម្បីអនាគត”

Date : 2024-03-14

នៅខែកុម្ភៈ និងមីនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ គម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី(LSLAG) របស់អង្គការខេប ក្រោមហិរញ្ញប្បទានពីក្រុមហ៊ុន Gap Inc. បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកម្មវិធីបំណិនជីវិតភែស  “ការដាក់ទ...

Read More

កម្មវិធីចែកអាហារូបករណ៍

Date : 2024-03-11

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានរៀបចំ កម្មវិធីចែកអាហារូបករណ៍ដល់កុមារងាយរងគ្រោះ និងក្រីក្រ នៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តថ្មី និងសាលាបឋមសិក្សាហាន់ជ័យ ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដោយមានការចូលរួមពីប្រធានការិយាល័...

Read More

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ

Date : 2024-03-02

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍បុគ្គលិក (NOREC Exchange Program) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រ ដែលធ្វើឡើងនៅការិយាល័យកណ្តាលអង្គការ ខេប ក្រុងកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១-២ ខែ...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ