បរិច្ចាគ

លោកអ្នកអាចធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគដល់អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា (ខេប) តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចខាងក្រោម៖ 

 

ការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគដោយសប្បុរសធម៌របស់អស់លោកអ្នក បានធ្វើឱ្យការអប់រំនៅកម្ពុជាមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរ។

  • ជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន ១០ដុល្លា អាចទិញសម្ភារៈសិក្សាឱ្យសិស្សបានពីរនាក់។
  • ជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន ១២៥ដុល្លា អាចទិញថេប្លែតសម្រាប់សិស្សអាចចូលសាលារៀនបាន ១០នាក់។
  • ជំនួយទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៥០ដុល្លា អាចផ្តល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រម្នាក់បានចូលរៀនពេញមួយឆ្នាំ។

 

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានចូលរួមអភិវឌ្ឍសាលារៀនតាំងពីឆ្នាំ២០១៨មក ដោយបានធ្វើការជួសជុលអាគារសិក្សាចាស់ៗនៅក្នុងតំបន់គោលដៅទាំង៥ខេត្ត។ គម្រោងក៏បានទទួលគម្រោងរចនាប្លង់សាលារៀនខាងក្រោម ដែលគូរប្លង់ដោយយុវជនកម្ពុជា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់វិនិយោគអភិវឌ្ឍអាគារសិក្សា សូមទំនាក់ទំនងមកអង្គការ ខេប​ តាមរយៈអាសយដ្ឋានដែលមានភ្ជាប់នៅក្នុងគេហទំព័រនេះ។ (សូមទាញយកនូវប្លង់មេទាំងអស់ពីតំណភ្ជាប់ៈ https://drive.google.com/drive/folders/1gSjJ8hRGwp-n-AobVK1wqKjN_fewW5O9?usp=sharing ដើម្បីមើលប្លង់រចនាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត)!

 

 

លោកអ្នកអាចចូលរួមបរិច្ចាគដល់អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា (ខេប) តាមរយៈធនាគារអេស៊ីលីដាដូចខាងក្រោម៖ 

គណនីធនាគារ គឺៈ

ឈ្មោះធនាគារៈ  ACLEDA Bank Plc.
អាស័យដ្ឋានធនាគារៈ អាគារលេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូចពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។
លេខកូដផ្ញើៈ ACLBKHPP
ឈ្មោះគណនីធនាគារៈ KAPE SAVINGs
លេខគណនីធនាគារៈ 1000-20-151963-1-8
គេហទំព័រធនាគារៈ  http://www.acledabank.com.kh/

 

 

លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលរបស់អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា (ខេប) ដែលមានអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

ប្រអប់សំបុត្រៈ  PO Box ១៦២១ ភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យៈ សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រិតការខេត្ត (PTTC) ផ្លូវជាតិលេខ ៧ (ចាស់)
  ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលើតុៈ 855-42 941 481
ទូរស័ព្តដៃៈ +855-12 963 353
គេហទំព័រៈ http://www.kapekh.org
ទំព័របណ្តាញសង្គម Facebook: http://www.facebook.com/kapeaction

 

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ