ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោកស្រី ហែម មណី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កម្រិតវប្បធម៌ៈ ថ្នាក់ទីបញ្ចប់(ទី​១២ចាស់)

លេខទូរសព្ទដៃៈ

 

0៩២ ៤៥៩ ៩៣៨

០៩៣ ៨២៦ ០៨៨
អ៊ីមែលៈ hem.monny@gmail.com
បណ្តាញសង្គមៈ FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010311045657 (Hem Monny)
តេឡេក្រាមៈ 092 459 938
ប្រព័ន្ធស្កាយ គ្មាន

 

លោកស្រី ហែម មណី ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការខេប និងជាអតីតប្រធានកម្រងស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

 

លោកស្រីបានចេញពីភ្នំពេញទៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយនាខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងរបបប៉ុលពត។ ឆ្នាំ១៩៨១ បានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួច។ ក្រោយមកជានាយកសាលា និងជានាយកកម្រង ដោយបានចូលរួមធ្វើការកសាង ការអភិវឌ្ឍសាលារៀន លើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំជាមួយអង្គការខេបតាំងពីឆ្នាំ២០០៣។

 

ស្របពេលប្រព័ន្ធយេនឌ័ររីកដុះដាល មហាសន្និបាតថ្នាក់ខេត្តបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកស្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការខេ​បផ្នែកបថមសិក្សា។

 

ក្រោយចូលនិវត្តអ្នកស្រីបាន៖

-អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយគម្រោង គោលនយោបាយអង្គការខេប បំផុសសហគមន៍ចូលរួម។

-ចូលរួមធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ឃុំ(បដិភាគ.សមភាពយេនឌ័រ...។.ល។

 

 

 

ការអប់រំចំណេះដឹងគឺជាគន្លឹះដោះស្រាយសក្ដានុពល និងសម្រេចបាននូវក្តីសុបិនរបស់អ្នក។ កុំឈប់រៀន ត្រូវតស៊ូព្យាយាមដើម្បីកែលម្អខ្លួនឯង និងមនុស្សជុំវិញអ្នក។

 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ