ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

បណ្ឌិត ស៊ុន សុម៉ារ៉ា

អ្នកសម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាល

កម្រិតវប្បធម៌ៈ បណ្ឌិតអប់រំ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១៩
  បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្នុង២០១៤
ទូរសព្ទដៃៈ ០១១ ២៦ ៤៤៤៤, ០៦៩ ៥២៨ ៤៤៤
អ៊ីមែលៈ somara@kapekh.org & somarasun@gmail.com
ហ្វេសប៊ុកៈ www.facebook.com/sun.somara
លីងអ៊ីនៈ www.linkedin.com/in/somara-sun/
យូធ្យូបៈ www.youtube.com/sunsomara
ប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមៈ @Somara_Sun 

 

លោកបណ្ឌិត សុម៉ារ៉ា គឺជាអ្នកអប់រំកម្ពុជា ដែលបច្ចុប្បន្នបម្រើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី នៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ។ គាត់បានចូលបម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌល បន្ទាប់ពីធ្វើការជាគ្រូឧទ្ទេស និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀននៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនមួយចំនួន។ ថ្មីៗនេះ លោកបណ្ឌិត សុម៉ារ៉ា មានបទពិសោធធ្វើការជានាយកសាលារៀនសុវណ្ណភូមិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយបានពាំនាំមកនូវបទពិសោធដ៏សម្បូរបែបពីការគ្រប់គ្រងសាលាឯកជនខ្នាតធំ និងល្បីឈ្មោះមកជាមួយផងដែរ។

 

 

 

“ចាប់ផ្តើមពីអ្វីអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីពង្រឹងជំនាញ និងអាចឈានដល់សក្តានុពលរបស់អ្នក”

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ