ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ

នៅចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ ជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

លោកនាយក និងគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សាឈើខ្លឹមមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន

សាលាបឋមសិក្សាឈើខ្លឹមមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជនបទក្នុងភូមិឈើខ្លឹម ឃុំរំចេក មានចម្ងាយ ២៦គីឡូម៉ែត្តពីទីរួមស្រុកមេមុត ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយចំណាយពេលវេលាប្រមាណជា ៣០នាទីធ្វ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី និងសកម្មភាពកម្មវិធីអប់រំ

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ