ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យសតវត្សទី២១ របស់គម្រោង TRAC III នៅសាលាបឋមសិក្សា រកាពប្រាំ

គម្រោងវិធីសាស្ត្រសរុបដើម្បីពង្រឹងអំណានសម្រាប់កុមារ​ (TRACIII) បានបើកសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យសតវត្សទី២១​ នៅសាលាបឋមសិក្សា​ រកាពប្រាំ​ ស្ថិតក្នុងស្រុកត្បូងឃ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ក្លាយជាអ្នកជំនាញផុតពីភាពក្រីក្រ

      ឆន មួយលាង នាងមានអាយុ ២២ឆ្នាំ​មកពីខេត្តកំពង់ចាម បានរៀននៅសាលា PNC។ បច្ចុប្បន្ននេះ នាងធ្វើការជាអ្នកអភិវឌ្ឍសុសវែរនៅក្រុមហ៊ុន Flexible ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

The Winners of Public Speaking Competition

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ