ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃគម្រោង “លើកកម្ពស់ការអប់រំឌីជីថលសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស (IDEAL)” នៅសាលារៀនគោលដៅចំនួន១២

Date : 2024-06-17

អង្គការ ខេប បានរៀបចំពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃគម្រោង “លើកកម្ពស់ការអប់រំឌីជីថលសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស (IDEAL)” នៅសាលារៀនគោលដៅចំនួន១២សាលានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (៦សាលា) និងខេត្តកណ្តាល ...

Read More

វេទិកាអប់រំពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៤

Date : 2024-05-27

វេទិកាអប់រំពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៤ ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឡុង ចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា បានប្រមូលផ្តុំគណៈប្រតិភូមកពីជាង១០០ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបកែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំជុំវិញពិភពលោក។ ប...

Read More

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់កម្មវិធីសិក្សា ICT

Date : 2024-05-25

“ថ្ងៃនេះគឺជាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើកទី៤ហើយដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាលើមុខវិជ្ជា ICT ដោយផ្តោតពីថ្នាក់ទី៧ដល់ទី១១។ យើងសិក្សាអំពី Network, WAN, LAN និងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធរូបូទី (Robotics) និងប្រព័ន្ធក...

Read More

កម្មវិធីផ្តល់សម្ភារៈសិក្សាដល់កុមារងាយរងគ្រោះសរុបចំនួន៥១ នាក់

Date : 2024-05-21

គម្រោង លើកកម្ពស់លទ្ធភាពជំនាញការងារ និងការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់យុវជនកម្ពុជា (BMZ/REACH) បានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់សម្ភារៈសិក្សាដល់កុមារងាយរងគ្រោះសរុបចំនួន៥១ នាក់ នៅតាមសាលារៀនគោលដៅចំនួន៥ក្នុងខ...

Read More

សិក្ខាសាលាស្ដីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនថ្មីៗ

Date : 2024-05-16

ខេត្តក្រចេះ ថ្ងៃទី១០-១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤៖ គម្រោងងាយស្រួលរៀន (E2L) ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការឆាលហ្វានកូរ៉េតាមរយៈអង្គការឆាលហ្វានកម្ពុជា និងបានប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីវិធី...

Read More

វគ្គតម្រង់ទិសស្តីពី កម្មវិធីបំណិនជីវិតមូលដ្ឋាននិងទីប្រឹក្សាកុមារី

Date : 2024-05-09

គម្រោងសម្ពន្ធភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពនិងការគាំទ្រសំឡេង ដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)  បានផ្តល់វគ្គតម្រង់ទិសស្តីពី កម្មវិធីបំណិនជីវិតមូលដ្ឋាន​និងទីប្រឹក្សាកុមារី ដល់គ្រូបំណិនជីវិត និងគ្រូទី...

Read More

កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ

Date : 2024-04-04

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំង និងការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងអក្ខរកម្មឌីជីថលខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាពលោក សុក ថា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ...

Read More

ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង

Date : 2024-03-28

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានដឹកនាំសាលារៀនគោលដៅចំនួន១២ នៅខេត្តរតនគិរី ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៥៦ នាក់ (ស្រី ២២នាក់) រួមមាន៖ ប្រធានការិយាល័យអ...

Read More

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបំណិនជីវិតថ្មីស្តីពី កម្មវិធីបំណិនជីវិតភែស

Date : 2024-03-27

គម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី(LSLAG) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបំណិនជីវិតថ្មី ស្តីពី "កម្មវិធីបំណិនជីវិតភែស" ក្រោមការបណ្តុះបណ្តាលពីគ្រូបង្គោលកម្មវិធីបំណិនជីវិតដែលធ្វើឡើងនៅ១២ទីតាំងផ...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

3,488

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ