ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សន្និសីទ និងពិព័រណ៌សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែមសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជា

Date : 2022-10-02
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយមូលនិធិ HEAD និង edimpact រៀបចំសន្និសីទ និងពិព័រណ៍សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែម (STEM) សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាដល់សិក្ខាកាមដែលជាគ្រូបង្រៀនប្រមាណ៣០នាក់ បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាសាកល្បងអំឡុងពេល៣ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងផ្ទាល់មុខ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសពីដៃគូនៅប្រទេសសិង្ហបូរី។ ពិព័រណ៍សិក្សានេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ គ្រូបង្រៀនចំនួនជាង១០០នាក់ទៀតនឹងត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គសិក្សាបន្ទាប់ទៀត។

 

#NGS #NGPRC #kapeprojects

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ