ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក​ នូ ស៊ីណាត

ប្រធានក្រុមដឹកនាំការស្ទង់មតិ

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង។

ទូរសព្ទដៃៈ 

អ៊ីមែលៈ 

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ 

ប្រព័ន្ធស្កែប:

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ