ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក អឿ សាវីន

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រិតការខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ៧ (ចាស់) សង្កាត់វាល់វង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរសព្ទដៃៈ ០៧៧ ២២ ៥១ ៣៣ ឬ ០១៥ ៥៥៨ ៥៦៦

អ៊ីមែលៈ o.sawin@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ www.facebook.com/sawinoeur

ប្រព័ន្ធស្កែប

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ