ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក អឿ សាវីន

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រិតការខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ៧ (ចាស់) សង្កាត់វាល់វង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរសព្ទដៃៈ ០៩២ ៦២៦​ ០០១ ឬ ០១៥ ៥៥៨ ៥៦៦

អ៊ីមែលៈ o.sawin@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ www.facebook.com/sawinoeur

ប្រព័ន្ធស្កែប

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ