ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោកស្រី សុខ គឹមហៀង

អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមត្តេយ្យសិក្សា

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រិតការខេត្តសៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។

ទូរសព្ទដៃៈ 

អ៊ីមែលៈ 

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ

ប្រព័ន្ធស្កែប:

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ