ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ម៉ុម ឡៃ

ប្រធានគម្រោង (E2L ប្រចាំខេត្តក្រចេះ)

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ៈ 

ទូរសព្ទដៃៈ 

អ៊ីមែលៈ 

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ 

ប្រព័ន្ធស្កែបៈ 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ