ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ស៊ុំ វណ្ណៈ

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងការបោះពុម្ភផ្សាយ TTO (*TTO គឺជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធជាមួយអង្គការ ខេប)

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៧ ថ្មី សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរសព្ទដៃៈ ០១២ ៣៣៣ ១០២

អ៊ីមែលៈ vannak@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ https://www.facebook.com/vannak.tto

ប្រព័ន្ធស្កែបៈ 

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ