ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ផាន់ ប៊ុនណាត

ប្រធានប្រតិបត្តិសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍ការងារៈ  សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទដៃៈ (៨៥៥) ០១២ ៧៦៤ ៤៣៩

អ៊ីមែលៈ p.bunnath@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ​ https://www.facebook.com/phannbunnath

ប្រព័ន្ធស្កែបៈ​ phann.bunnath

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ