ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ផាន់ ប៊ុនណាត

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

ការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍ការងារៈ  សាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទដៃៈ (៨៥៥) ០១២ ៧៦៤ ៤៣៩

អ៊ីមែលៈ p.bunnath@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ​ https://www.facebook.com/phannbunnath

ប្រព័ន្ធស្កែបៈ​ phann.bunnath

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ