សមិទ្ធិផលជោគជ័យ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី

ផលជះរបស់គម្រោង

យុវតីក្រីក្រទទួលបានឱកាសផ្លាស់ប្តូរជីវិត

Date : 2015-12-12

យុវតី ឡុង សុវណ្ណដានី អាយុ២៣ឆ្នាំ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារពីស... អានបន្ត

ការពុះពារតស៊ូរបស់សហគមន៍ និងគ្រូបង្រៀនបានជួបនូវពន្លឺថ្មី

Date : 2015-09-30

គិរីសុខសាន្ត និងយា គឺជាភូមិ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតក្នុងព្រៃ មានការ លំបាកជាច្រើន ហើយមានចំ... អានបន្ត

សិស្សអាហារូបករណ៍ស្រីមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិត ហើយអាចបន្តជួយអ្នកដទៃទៀតដោយម

Date : 2015-03-26

ប៉ូ ស៊ីណេង ជានិស្សិតជំនាន់ទី២ ផ្នែកគណនេយ្យ ហើយនាងរស់នៅជាមួយឳពុកម្តាយ   របស់់នាងនៅក្នុងអាគារដែលចាស់ទ្... អានបន្ត

មណ្ឌលសិក្សាបែបច្នៃប្រឌិតថ្មីបានធ្វើប្រវត្តិភាពគម្រោង សាលារៀនដៃគូ (BSI)

Date : 2015-01-22

  ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ អង្គការ ខេប បានទំនាក់ទំនងជាមួយមណ្ឌលសិក្សាច្នៃប្រឌិតថ្មី (CEI) អំពីលទ្ធភាពគម្រោ... អានបន្ត

ការចូលរួមរបស់កុមារីក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀន

Date : 2014-09-30

  សូរសម្លេងអ៊ូរអរនៃការជួបជុំគ្នាក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍រៀបចំកម្មវិធីប្រកួតដុសធ្មេញប្រចាំសាលា ស ខេង អូរតាវ៉ៅ... អានបន្ត

មេឃុំគំរូ

Date : 2014-03-27

បន្ទាប់ពីកាន់ការងារក្នុងតំណែងជាមេឃុំជ្រៃវៀនអស់រយៈពេលប្រហែលជាពីរឆ្នាំ គឺអំឡុងពេលដំណាលគ្នានឹងការចាប់ផ្តើមគម្រោង&... អានបន្ត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ