ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក កុល វណ្ឌី

ប្រធានគម្រោងផ្នែកអប់រំ

កម្រិតវប្បធម៌ៈ
 
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការសិក្សាអភិវឌ្ឃន៍អន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យ នរតុន និង
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង នៅសាលកវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច។
លេខទូរសព្ទដៃៈ (+៨៥៥) ១២ ៧០៧ ១១៣
អ៊ីមែលៈ vandy@kapekh.org 
បណ្តាញសង្គមៈ
 
FB: https://www.facebook.com/sophorn.phai07
Linkedlin: https://www.linkedin.com/in/kul-vandy-93ab21150/ 
តេឡេក្រាមៈ 012 707 113
ប្រព័ន្ធ Skype: គ្មាន

 

លោក កុល វណ្ឌី បច្ចុប្បន្នជាប្រធានគម្រោងអប់រំនៃគម្រោង FOSTER ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាប។ គាត់មានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យអប់រំ មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំ។ គាត់កំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូសហការចំនួន២ ដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលផ្តល់មូលនិធិដោយ EU-Cambodia និង Educated A Child (EAC) ដែលផ្តល់ឱកាសល្អបំផុតដល់កុមារ ដើម្បីប្រាកដថាពួកគេ អាចចូលរៀន បង្កើនលទ្ធផលសិក្សា បង្កើនអត្រាឆ្លងភូមិសិក្សាតាមរយៈការធ្វើការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡា ការិយាល័យអប់រំយុវជន និងកីឡា រដ្ឋបាលស្រុក អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងដៃគូសហការ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកដឹកជញ្ជូន និងការធ្វើដំណើររបស់សិស្សានុសិស្ស ការគាំទ្រកញ្ចប់សម្ភារៈសិក្សា ការកសាងសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្រៀន ដល់អ្នកអប់រំពាក់ព័ន្ធនានា ផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឃន៍សាលារៀន និងអន្តរាគមន៍ជាច្រើន។

 

 

 

"គ្រូបង្រៀនម្នាក់ សៀវភៅ១ក្បាល ប៊ិក១ដើម អាចកែប្រពិភពលោកបាន"។

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ