ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ

Date : 2017-04-02

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ដល់ ២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំបុគ្គលិក​ប្រចាំឆ្នាំក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីបូកសរុបការងារអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ២០១៥-២០១៦ និងដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ការងារទាំងអស់...

Read More

កិច្ចប្រជុំស្តីពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសកុមារតូចតាមផ្ទះ

Date : 2017-02-25

នៅថ្ងៃទី ២០-២២ ខែកុម្ភៈ អង្គការ សកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា(ខេប) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីក្រុម ការងារបច្ចេកទេសកុមារតូចតាមផ្ទះ ដោយបានសហការជាមួយអង្គការ Save the Children ក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីបទពិសោ...

Read More

គម្រោងរីក II បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រតិភូមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ និងកំពង់ឆ្នាំង

Date : 2017-02-24

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ គម្រោង បង្កើនភាពងាយស្រួលចូលសាលារៀនតាមរយៈការគាំទ្រពីសហគមន៍ (REACH/រីក II) បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា និងនាយកសាលាគោលដៅប្...

Read More

អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Date : 2017-01-25

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅការិយាល័យកណ្តាល ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ដោយពិភាក្សា និងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងអង្គការ ខេប និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្...

Read More

អង្គការ ខេប បានប្រគល់កុំព្យូទ័ររបស់សប្បុរសជនដល់សាលាបឋមសិក្សា ក្បាលបឹងសេះ

Date : 2017-01-24

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បាននាំយកអំណោយជាកុំព្យទ័រ (computer Desktop) ចំនួនមួយគ្រឿងរបស់សប្បបុរសជនតាមរយៈគម្រោង អប់រំកុមារ (EAC) ទៅប្រគល់ជូនដល់សាលាបឋមសិក្សា ក្បាលបឹងសេះ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកត...

Read More

អបអរសាទរកម្មវិធី អារូបករណ៍និស្សិតកម្រិតឧត្តមសិក្សា

Date : 2016-11-21

  អង្គការ ខេប បានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំមាតាបិតា​ និងអាណាព្យាបាលសិស្សស្រីអាហារូបករណ៍កម្រិតឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ វែស្ទើន ក្រុងកំពង់ចាម នាថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងគោលបំណងធ្វើការណែនាំ...

Read More

សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ថីពីពិពណ៌ការបណ្តុះបណ្តាលអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យាលរបស់អង់គ្លេស (BETT)

Date : 2016-11-15

  សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អង្គការ ខេប លោក អ៊ុល រុន និងលោក ឆន ឆៃយុទ្ធ បានចូលរួមសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្តីពីពិពណ៌បណ្តុះបណ្តាលអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់អង់គ្លេស (BETT) នាថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្...

Read More

អង្គការ ខេប រៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សស្រីក្រីក្រអាហារូបករណ៍ចំនួន៣០នាក់

Date : 2016-10-31

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សស្រីក្រីក្រចំនួន៣០នាក់ដើម្បីទទួលអាហារូបករណ៍ពេញសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០២០ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាម។ កម្មវិធីអាហារ...

Read More

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនឆ្លើយតបតាមតម្រូវការសិស្ស

Date : 2016-10-19

អង្គការ​ ខេប បានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនឆ្លើយតបតាមតម្រូវការសិស្ស ដែលអនុវត្តដោយគម្រោង សៀវភៅអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ភាសាខ្មែរ (E4K) រយៈពេលបីថ្ងៃ (១៩-២១ តុលា ២០១៦) នៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ