ឱកាសការងារជាមួយអង្គការ ខេប

ប្រភេទ​ការងារ ទីតាំង ថ្ងៃឈប់​ទទួលពាក្យ
KAPE seeks a full-time Quality and Governance Officer Ratanakiri Province 2022-01-16
KAPE seeks a full-time Education Access Officer Ratanakiri Province 2022-01-16
KAPE seeks a full-time Project Finance and Admin Officer Ratanakiri Province 2022-01-16
full-time Project Manager Wanted! Ratanakiri Province 2022-01-16
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ដេញថ្លៃសម្ភារៈ ICT ខេត្តកំពង់ចាម 2021-09-02
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃសម្ភារៈព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ 2021-07-23
អង្គការ ខេប ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសញ្ជាតិខ្មែរ១នាក់ដើម្បីកាន់តួនាទីជាប្រធានគម្រោង Kratie Province 2022-01-10
អង្គការ ខេប ត្រូវការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវករ ក្នុងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ ខេត្តក្រចេះ, ត្បូងឃ្មុំ, រតនគិរី, សៀមរាប និងខេត្តកំពង់ចាម 2021-05-20
ដំណឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ រាជធានីភ្នំពេញ 2021-06-30
Provincial Coordinator (1 position wanted) Kampot Province 2021-03-31
Monitoring & Evaluation Officer (1 position wanted) Kampot Province 2021-03-31
Education Quality Specialist Wanted Kampot Province 2021-03-31
Education Access Officer​​ Wanted Kampot Province 2021-03-31
Project Finance and Admin Officer Kampot Province 2021-04-15

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ