ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក អ៊ុល រុន

ប្រធានប្រតិបត្តិកម្មវិធី NGS/ទីប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រិតការខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ៧ (ចាស់) សង្កាត់វាល់វង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរសព្ទដៃៈ 086 536 111 | 012 344 655

អ៊ីមែលៈ run@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ https://www.facebook.com/ul.run.5

ប្រព័ន្ធស្កែប:

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ