ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

ឯកឧត្តម ឆាយ ទីប៉ា

សមាជិក

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ វិទ្យាល័យសម្តេច ហ៊ុន សែន ប៉ើស២ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ទូរសព្ទដៃៈ 

អ៊ីមែលៈ 

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ 

ប្រព័ន្ធស្កែប:

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ