ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក​ ឆាយ ទីប៉ា

សមាជិក

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ វិទ្យាល័យសម្តេច ហ៊ុន សែន ប៉ើស២ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ទូរសព្ទដៃៈ 

អ៊ីមែលៈ 

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ 

ប្រព័ន្ធស្កែប:

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ