ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

1st Debate and Public Speaking Competition

Date : 2017-09-02

KAPE held a 1st Debate and Public Speaking Competition by cooperating with Western University at the Western Univeristy site, in aiming to provide the scholarship students with opportunities to p...

Read More

កម្មវិធីជួបឪពុកម្តាយ

Date : 2017-07-01

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកម្មវិធីរាត្រីជួបឪពុកម្តាយប្រចាំឆ្នាំនាថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្តិ ដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងការរីកចម្រ...

Read More

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រតិភូមកពីក្រសួង និងដៃគូអភិវឌ្ឍ

Date : 2017-06-28

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) ខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើបទបង្ហាញអំពី បទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីដល់ភ្ញៀវដែលបានចុះមកធ្វើ ទស្សនកិច្ចសិក្សាចំនួនពីរក្រុម រួមមាន៖ ក្រុមទី១ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១...

Read More

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំអង្គវិបស្សនាពិគ្រោះយោបល់ដោយជោគជ័យ

Date : 2017-05-31

អង្គវិបស្សនារយៈពេល១ថ្ងៃស្តីពីការធ្វើផែនការថ្ងៃអនាគតសម្រាប់កំណែទម្រង់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងខេត្ត កែប។ អង្គវិបស្សនានេះដឹកនាំដោយឯកឧត...

Read More

វគ្គតម្រង់ទិសគ្រូឧទេសមូឌុលទី២

Date : 2017-05-25

នៅថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គម្រោងស្បៀងអាហារសម្រាប់ការអប់រំ (FFE) បានរៀបចំបើកវគ្គតម្រង់ទិសដល់សិក្ខាកាមដែលអញ្ជើញមកពីសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តសៀមរាប សាលា...

Read More

តំណាងម្ចាស់ជំនួយមកទស្សនកិច្ចនៅអង្គការ ខេប ដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍ដែល ខេប បានអនុវត្តជោគជ័យ

Date : 2017-05-19

On 19-20 May 2017, KAPE hosted a donor visit to learn the experiences that KAPE has been doing and achieving. Ms KATE, the donor representative, fell in learning deeply what KAPE had achieved from its...

Read More

ម្ចាស់ជំនួយមកទស្សនកិច្ចនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ស្វាយព្រហួត

Date : 2017-05-08

នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ម្ចាស់ជំនួយនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី​ (NGS) ស្វាយព្រហូត ក្នុងឃុំគោកព្រីង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា ១៥០គម ពីរាជ...

Read More

សិស្សគម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីឈ្នះការប្រកួត Technovation ថ្នាក់ជាតិ

Date : 2017-04-30

អង្គការ ខេប មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងសូមបង្ហាញនូវសិស្សដែលមានសក្តានុពលចេញពីគម្រោងរបស់ខ្លួនប្រកួតឈ្នះ Technovation ថ្នាក់ជាតិ។ ដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺរង់ចាំការជ្រើសរើស និងវាយតម្លៃពីគណៈកម្មការពិភពលោក ប្រសិនបើ...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ