ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

អង្គការ ខេប រៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សស្រីក្រីក្រអាហារូបករណ៍ចំនួន៣០នាក់

Date : 2016-10-31

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សស្រីក្រីក្រចំនួន៣០នាក់ដើម្បីទទួលអាហារូបករណ៍ពេញសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០២០ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាម។ កម្មវិធីអាហារ...

Read More

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនឆ្លើយតបតាមតម្រូវការសិស្ស

Date : 2016-10-19

អង្គការ​ ខេប បានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនឆ្លើយតបតាមតម្រូវការសិស្ស ដែលអនុវត្តដោយគម្រោង សៀវភៅអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ភាសាខ្មែរ (E4K) រយៈពេលបីថ្ងៃ (១៩-២១ តុលា ២០១៦) នៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក...

Read More

វគ្គបំប៉នគ្រូឧទេសស្តីពីការប្រមូលកុមារចូលរៀន

Date : 2016-10-12

គម្រោង QLE Expansion ដែលប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប និងឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាដោយអង្គការ Save the Children ប្រតិបត្តិគម្រោងរយៈពេល៤ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ ។ ថ្មីៗនេះ គម្រោងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ...

Read More

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាសិស្ស គ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលាថៃមកកម្ពុជា

Date : 2016-09-17

អង្គការ ខេប បានរៀបចំទទួលដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់គ្រូ និងសិស្សមកពីប្រទេសថៃនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីសិក្សាអំពីទំនៀមទម្លាប់ វប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា និងកា...

Read More

អង្គការសាម៉ារីតាន់ភឺសធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាអំពីការអនុវត្តគម្រោងរបស់អង្គការ ខេប

Date : 2016-08-21

អង្គការ ខេប បានទទួលដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាពីអង្គការសាម៉ារីតាន់ភឺសរយៈពេល៥ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់ទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅតំបន់គោលដៅគម្រោងក្នុងខេត្តក្រចេះ និងកំពង់ចាម ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន៤៨រូប រួមមាន៖ ប...

Read More

កម្មវិធីរាត្រីជួបមាតាបិតាសិស្ស

Date : 2016-08-05

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ គម្រោងសាលារៀនដៃគូ (BSI) បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រាត្រីជួបមាតាបីតាសិស្ស ដោយធ្វើការសហការជាមួយវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ចាម (សាលារៀនអនុវត្ត) ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអំពីស្នៃដៃសិ...

Read More

គម្រោង QLE Expansion បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ច និងសិក្ខាសាលាផលិតសម្ភារៈបង្រៀន និងរៀន

Date : 2016-06-27

គម្រោង QLE expansion បានរៀប​ចំដំណើរការ​ទស្សនកិច្ច និង​សិក្ខាសាលា​ផលិត​សម្ភារៈ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​នៅតាម​កន្លែង​អាន​សហគមន៍ដែល​មានការចូលរួម​ពីក្រុមប្រឹក្សាកុមារ គណៈកម្មការ​ទ្រទ្រង់សាលា គ្រូបង្រៀន ការិយាល...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ