ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

Date : 2020-07-28

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​គ្រូបង្គោលស្តីពី​ "ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ"​ នាថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុងខេមរភូមិន្ទ​ ខេត្តកោះកុង ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ហើយមានអ...

Read More

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើកទី១

Date : 2020-06-16

នេះជាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើកទីមួយរបស់គម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី (LSLAG)  ដោយមានវត្ថុបំណង គឺដើម្បី៖ (ក) ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធនូវចំណុចដែលត្រូវកែសម្រួលនៅក្នុងម៉ូឌុលបច្ចុប្បន្ន...

Read More

សាលាមត្តេយ្យសិក្សាជំនាន់ថ្មីចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍រូបរាង

Date : 2020-05-11

អង្គការ ខេប បាននិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច (ECED) នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទៅក្នុងវិស័យមត្តេយ្យសិក្សាបន្ថែមទៀត។ បន្ទាប់ពីសិក្សាវិធី...

Read More

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ​ (HCC) បានផ្តល់សាប៊ូដុំ និងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្ស ៧០៨នាក់

Date : 2020-05-01

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានរៀបចំចែកសាប៊ូ និងខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ១៩ និងកម្មវិធី (Apps) ជូនដល់សិស្សសាលាគោលដៅ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតពីមេរោគកូវីដ១៩ ដោយស្វ...

Read More

លទ្ធផលតេស្តដំណាក់កាល

Date : 2020-04-28

ការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលជាយន្តកានៃការវាយតម្លៃដំណើរការការរៀន និងបង្រៀន ដោយផ្អែកលើការបង្រៀនតាមសៀវភៅស្ដង់ដាអំណាន និងការធ្វើតេស្តបែបផ្លូវការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សដែលមានតម្រូវការរៀនបន្ថែម។ ទិន្នន័យខាងក្រោ...

Read More

កម្មវិធីសម្រាប់មាតាបិតាឱ្យកូនស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះ

Date : 2020-04-08

កម្មវិធីសម្រាប់មាតាបិតាឱ្យកូនស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជំរុញឱ្យសិស្សានុសិស្សសិក្សានៅផ្ទះដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយអនុវត្តការរស់នៅឱ្យឆ្ងាយពីគ្នា (គម្លាតសង្គម)...

Read More

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅសាលាចឋមសិក្សា ចារ និងសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយផ្អែម ខេត្តស្វាយរៀង

Date : 2020-03-17

            គម្រោងវិធីសាស្ត្រសរុបដើម្បីពង្រឹងអំណានសម្រាប់កុមារ (TRAC III ) បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅសាលាបឋមសិក្សា ចារ និងសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយផ្អែម ស្ថិ...

Read More

500,000 Women and Girls Complete Gap Inc.’s Global Education and Life Skills Training Program

Date : 2020-02-24

In advance of International Women’s Day, Gap Inc. announced today that over 500,000 women and girls have completed its signature education and life skills training program, P.A.C.E. (Person...

Read More

វេទិកាអប់រំស្តីពីការប្រឹក្សាអាជីពតាមរយៈត្រីវិស័យ

Date : 2019-12-11

គម្រោងសកម្មភាពយុវជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា (ឃីឡា) បានរៀបចំវេទិកាអប់រំស្តីពីការប្រឹក្សាអាជីពតាមរយៈត្រីវិស័យ ដែលមានការចូលរួមពីលោកអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន ...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ