ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កម្មវិធីជួបឪពុកម្តាយ

Date : 2017-07-01

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកម្មវិធីរាត្រីជួបឪពុកម្តាយប្រចាំឆ្នាំនាថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្តិ ដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធផលកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និងការរីកចម្រ...

Read More

សាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រតិភូមកពីក្រសួង និងដៃគូអភិវឌ្ឍ

Date : 2017-06-28

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) ខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើបទបង្ហាញអំពី បទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីដល់ភ្ញៀវដែលបានចុះមកធ្វើ ទស្សនកិច្ចសិក្សាចំនួនពីរក្រុម រួមមាន៖ ក្រុមទី១ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១...

Read More

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំអង្គវិបស្សនាពិគ្រោះយោបល់ដោយជោគជ័យ

Date : 2017-05-31

អង្គវិបស្សនារយៈពេល១ថ្ងៃស្តីពីការធ្វើផែនការថ្ងៃអនាគតសម្រាប់កំណែទម្រង់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងខេត្ត កែប។ អង្គវិបស្សនានេះដឹកនាំដោយឯកឧត...

Read More

វគ្គតម្រង់ទិសគ្រូឧទេសមូឌុលទី២

Date : 2017-05-25

នៅថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គម្រោងស្បៀងអាហារសម្រាប់ការអប់រំ (FFE) បានរៀបចំបើកវគ្គតម្រង់ទិសដល់សិក្ខាកាមដែលអញ្ជើញមកពីសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តសៀមរាប សាលា...

Read More

តំណាងម្ចាស់ជំនួយមកទស្សនកិច្ចនៅអង្គការ ខេប ដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍ដែល ខេប បានអនុវត្តជោគជ័យ

Date : 2017-05-19

On 19-20 May 2017, KAPE hosted a donor visit to learn the experiences that KAPE has been doing and achieving. Ms KATE, the donor representative, fell in learning deeply what KAPE had achieved from its...

Read More

ម្ចាស់ជំនួយមកទស្សនកិច្ចនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ស្វាយព្រហួត

Date : 2017-05-08

នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ម្ចាស់ជំនួយនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី​ (NGS) ស្វាយព្រហូត ក្នុងឃុំគោកព្រីង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា ១៥០គម ពីរាជ...

Read More

សិស្សគម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីឈ្នះការប្រកួត Technovation ថ្នាក់ជាតិ

Date : 2017-04-30

អង្គការ ខេប មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងសូមបង្ហាញនូវសិស្សដែលមានសក្តានុពលចេញពីគម្រោងរបស់ខ្លួនប្រកួតឈ្នះ Technovation ថ្នាក់ជាតិ។ ដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺរង់ចាំការជ្រើសរើស និងវាយតម្លៃពីគណៈកម្មការពិភពលោក ប្រសិនបើ...

Read More

ការប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ

Date : 2017-04-02

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ដល់ ២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំបុគ្គលិក​ប្រចាំឆ្នាំក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីបូកសរុបការងារអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ២០១៥-២០១៦ និងដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ការងារទាំងអស់...

Read More

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ