ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គតម្រង់ទិសគ្រូឧទេសមូឌុលទី២

Date : 2017-05-25

នៅថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គម្រោងស្បៀងអាហារសម្រាប់ការអប់រំ (FFE) បានរៀបចំបើកវគ្គតម្រង់ទិសដល់សិក្ខាកាមដែលអញ្ជើញមកពីសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តសៀមរាប សាលា...

Read More

តំណាងម្ចាស់ជំនួយមកទស្សនកិច្ចនៅអង្គការ ខេប ដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍ដែល ខេប បានអនុវត្តជោគជ័យ

Date : 2017-05-19

On 19-20 May 2017, KAPE hosted a donor visit to learn the experiences that KAPE has been doing and achieving. Ms KATE, the donor representative, fell in learning deeply what KAPE had achieved from its...

Read More

ម្ចាស់ជំនួយមកទស្សនកិច្ចនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ស្វាយព្រហួត

Date : 2017-05-08

នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ម្ចាស់ជំនួយនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី​ (NGS) ស្វាយព្រហូត ក្នុងឃុំគោកព្រីង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា ១៥០គម ពីរាជ...

Read More

សិស្សគម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីឈ្នះការប្រកួត Technovation ថ្នាក់ជាតិ

Date : 2017-04-30

អង្គការ ខេប មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងសូមបង្ហាញនូវសិស្សដែលមានសក្តានុពលចេញពីគម្រោងរបស់ខ្លួនប្រកួតឈ្នះ Technovation ថ្នាក់ជាតិ។ ដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺរង់ចាំការជ្រើសរើស និងវាយតម្លៃពីគណៈកម្មការពិភពលោក ប្រសិនបើ...

Read More

ការប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ

Date : 2017-04-02

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ដល់ ២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំបុគ្គលិក​ប្រចាំឆ្នាំក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីបូកសរុបការងារអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ២០១៥-២០១៦ និងដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ការងារទាំងអស់...

Read More

កិច្ចប្រជុំស្តីពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសកុមារតូចតាមផ្ទះ

Date : 2017-02-25

នៅថ្ងៃទី ២០-២២ ខែកុម្ភៈ អង្គការ សកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា(ខេប) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីក្រុម ការងារបច្ចេកទេសកុមារតូចតាមផ្ទះ ដោយបានសហការជាមួយអង្គការ Save the Children ក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីបទពិសោ...

Read More

គម្រោងរីក II បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រតិភូមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ និងកំពង់ឆ្នាំង

Date : 2017-02-24

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នេះ គម្រោង បង្កើនភាពងាយស្រួលចូលសាលារៀនតាមរយៈការគាំទ្រពីសហគមន៍ (REACH/រីក II) បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា និងនាយកសាលាគោលដៅប្...

Read More

អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Date : 2017-01-25

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បានរៀបចំប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅការិយាល័យកណ្តាល ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ដោយពិភាក្សា និងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងអង្គការ ខេប និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្...

Read More

អង្គការ ខេប បានប្រគល់កុំព្យូទ័ររបស់សប្បុរសជនដល់សាលាបឋមសិក្សា ក្បាលបឹងសេះ

Date : 2017-01-24

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការ ខេប បាននាំយកអំណោយជាកុំព្យទ័រ (computer Desktop) ចំនួនមួយគ្រឿងរបស់សប្បបុរសជនតាមរយៈគម្រោង អប់រំកុមារ (EAC) ទៅប្រគល់ជូនដល់សាលាបឋមសិក្សា ក្បាលបឹងសេះ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកត...

Read More

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ