ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

បច្ចុប្បន្នភាពដៃគូសហការនៃកម្មវិធីឆ្លើយតប និងស្តារឡើងវិញនូវវិស័យអប់រំក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ (CERRP)

Date : 2021-09-13

យើងវិលទៅមើលឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តបិទសាលារៀនរបស់ពួកគេយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ ថ្វីបើមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងល្អបំផុតក្នុងការផ្តួចផ្តើ...

Read More

សន្និសីទជាតិលើកទី១ ស្តីពី “ការអប់រំប្រឹក្សាគរុកោសល្យ” ក្រោមប្រធានបទៈ “ការបង្កើតសហគមន៍សិក្សាវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ”

Date : 2021-07-31

សមាគមគ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យកម្ពុជា ក្រោមការសម្របសម្រួលពីមជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី (NGPRC) ដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រហិរញ្ញប្បទានដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប បានរៀបចំសន្ន...

Read More

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារបំណិនជីវិត” តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom)

Date : 2021-07-05

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំខែ២០២១ គម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី (LSLAG) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារបំណិនជីវិត” តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ...

Read More

សៀវភៅបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី (កម្មវិធីសិក្សា ភែស P.A.C.E.) ត្រូវបានក្រសួងអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយ

Date : 2021-06-28

ក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា បានចេញសេចក្តីប្រកាសលេខ ៦៣៧ និង ៦៣៨ ចុះថ្ងៃសុក្រ ១រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅបំណិនជីវ...

Read More

ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០២០-២០២៤

Date : 2021-06-14

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ ខេប ដោយមានការចូលរួមពីប្រធានគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួន បានរៀបចំការប្រជុំលើកទីបីស្តីពី “ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្ន...

Read More

យើងធ្វើការងារជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់កិច្ចគាំទ្រចំពោះបញ្ហាប្រឈមលើការសិក្សារបស់សិស្សកម្ពុជាក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩

Date : 2021-05-31

នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ អង្គការ ខេប បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ជាមួយអង្គការ យូនីសេហ្វ ដើម្បីគាំទ្រក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបន្ទាន់ក្នុងបរិបទជំងឺ កូវីដ-១៩...

Read More

កិច្ចប្រជុំលើកទី១ជាមួយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យ តិចសាស

Date : 2021-05-28

ចាប់តាំងពីបើកដំណើរការថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ ឯកទេសប្រឹក្សាគរុកោ  សល្យនៅចុងឆ្នាំ២០១៩មក មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មីមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងការគៀងគរដៃគូអប់រំអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រ...

Read More

កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Date : 2021-03-18

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡោ ឆវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ បានធ្វើការប្រជុំតាមប្រ...

Read More

ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ

Date : 2021-02-25

នៅចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ ជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសា...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ