ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការផ្តល់ធុងចម្រោះ និងវគ្គតម្រង់ទិសស្តីពី បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ និងថែទាំនៃប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាត

Date : 2023-07-03

គម្រោងសហគមន៍នេសាទបង្កើតការងារជាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនៅបឹងទន្លេសាបខាងលិច តំបន់១ ហៅកាត់ថា (FOSTER) សហការជាមួយគម្រោងដៃគូរួមគ្នាផ្តល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារបាត់បង់ឱកាសនៅកម្ពុជា (CCOSC) បានរៀបចំផ្តល់ធុងចម្រោះ និងវគ្គ...

Read More

កម្មវិធីចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្ស និងកុមារងាយរងគ្រោះ

Date : 2023-06-29

គម្រោងពង្រឹងការអប់រំ និងលទ្ធភាពទទួលបានការងារសមរម្យតាមរយៈការចូលរួមពីសហគមន៍ (REACH/BMZ) បានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់សម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សអាហារូបករណ៍ និងកុមារងាយរងគ្រោះ​ នៅតាមសាលារៀនគោលដៅក្នុងខេត្តចំនួនបួនរួមមា...

Read More

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅកាន់សាលាបឋមសិក្សាឡំ

Date : 2023-06-27

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ​ទៅ​កាន់សាលាបឋមសិក្សាឡំ ដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់សាលារៀនគោលដៅរបស់គម្រោង។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៧៩ ...

Read More

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រង

Date : 2023-06-23

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺជាការយល់ពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្ស និងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សបានគ្រប់ប្រភេទ ព្រមទាំងជំរុញឱ្យមនុស្សមួយក្រុមខិតខំធ្វើការដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅរួមមួយ នឹងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសាលារៀនម...

Read More

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ម្ចាស់ជំនួយក្នុងខេត្តក្រចេះ

Date : 2023-06-20

រយៈពេល២ឆ្នាំជាងមកនេះ គម្រោងងាយស្រួលរៀន(E2L) បានអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងបឋមសិក្សាចំនួន៧ និងសាលាឧបសម្ព័ន្ធចំនួន២ដែលជាសាលារៀនគោលដៅរបស់គម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ។ សាលារៀនទាំងនេះមានការផ្លាស់ប្...

Read More

ទិវាជួបឪពុកម្ដាយ និងពិពណ៌ស្នាដៃសិស្សនៅវិទ្យាល័យព្រែកលៀប

Date : 2023-06-12

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រែកលៀប បានរៀបចំ កម្មវិធីទិវាជួបឪពុកម្ដាយ  ដើម្បីដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ក្រោយអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម វង ភិរុណ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអ​ប់រំ យុវជន ...

Read More

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្ទេរការនូវការអនុវត្ត និងទទួលខុសត្រូវនៃគម្រោង “ងាយស្រួលរៀន” ពីអង្គការឆាលហ្វាន កម្ពុជា ទៅអង្គការខេប និងភាគីពាក់ព័ន្ធ

Date : 2023-05-30

ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំង និងការផ្ទេរភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវនៃការប្រតិបត្តិគម្រោងទៅដៃគូពាក់ព័ន្ធធ្វើបន្ត គឺជាការក្សបាននូវនិរន្តរភាពសកម្មភាពគម្រោងក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍការអប់រំកុមារនៅកម្ពុជាឱ្យនៅ...

Read More

វេទិកាស្តីពី កម្មវិធីប្រឹក្សាគរុកោសល្យស្ទែមនៅកម្ពុជា

Date : 2023-04-10

គម្រោងសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំវេទិកាស្តីពី កម្មវិធីប្រឹក្សាគរុកោសល្យស្ទែមនៅកម្ពុជារយៈពេលពីរថ្ងៃនៅថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឍមណ្ឌលអប់រំឌីជីថលអាស៊ាន ក្នុងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ រាជធានីភ្នំពេញ។...

Read More

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមភាពយេនឌ័រ

Date : 2023-03-06

នៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការ ខេប បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមភាពយេនឌ័...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ