ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ

Date : 2021-02-25

នៅចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ ជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសា...

Read More

ការប្រជុំប្រចាំខែរបស់គម្រោងត្រាក់៣/TRACIII ស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្វឹកអំណាន”

Date : 2021-02-16

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គម្រោងវិធីសាស្ត្រសរុបដើម្បីពង្រឹងអំណានសម្រាប់កុមារ (ត្រាក់/TRAC III) ក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិហ្វ៊ីនីកស៍ និងប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប  បានរៀបចំការប្រជុំប្រចាំខែ...

Read More

សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

Date : 2020-10-17

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដែលអញ្ចើញមកពី រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត...

Read More

the receipt of a free licensing agreement from The Gap, Inc.

Date : 2020-10-09

Kampuchean Action to Promote Education (KAPE) is pleased to announce the receipt of a free licensing agreement from The Gap, Inc. to use the P.A.C.E curriculum in various projects implemented by KAPE&...

Read More

ការប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពី “តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា”

Date : 2020-08-13

គម្រោង​បង្កើនភាពងាយស្រួលចូលសាលារៀនតាមរយៈការគាំទ្រពីសហគមន៍ (REACH) បានរៀបចំប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពី “តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា” ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ជា...

Read More

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

Date : 2020-07-28

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​គ្រូបង្គោលស្តីពី​ "ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ"​ នាថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុងខេមរភូមិន្ទ​ ខេត្តកោះកុង ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ហើយមានអ...

Read More

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើកទី១

Date : 2020-06-16

នេះជាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើកទីមួយរបស់គម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី (LSLAG)  ដោយមានវត្ថុបំណង គឺដើម្បី៖ (ក) ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធនូវចំណុចដែលត្រូវកែសម្រួលនៅក្នុងម៉ូឌុលបច្ចុប្បន្ន...

Read More

សាលាមត្តេយ្យសិក្សាជំនាន់ថ្មីចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍រូបរាង

Date : 2020-05-11

អង្គការ ខេប បាននិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច (ECED) នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទៅក្នុងវិស័យមត្តេយ្យសិក្សាបន្ថែមទៀត។ បន្ទាប់ពីសិក្សាវិធី...

Read More

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ​ (HCC) បានផ្តល់សាប៊ូដុំ និងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្ស ៧០៨នាក់

Date : 2020-05-01

គម្រោងកុមារកម្ពុជារីករាយ (HCC) បានរៀបចំចែកសាប៊ូ និងខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ១៩ និងកម្មវិធី (Apps) ជូនដល់សិស្សសាលាគោលដៅ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតពីមេរោគកូវីដ១៩ ដោយស្វ...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ