ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

Date : 2023-01-03

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប) បានរៀបចំពិធីចុះកិច្ច ព្រមព្រៀងជាមួយលោក ដាន់ ដូណាល់សុន ជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់សេវា និងគាំទ្រការងារបច្ចេកទ...

Read More

អង្គការ ខេប បានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលបង្គោលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Date : 2022-12-21

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានគ្រូបង្គោលចំនួន៦៥នាក់បានចូលរួម។ អង្គការ ខេប គ...

Read More

សកម្មភាពប្រជុំមាតាបិតានៅសាលាមត្តេយ្យជំនាន់ថ្មីក្នុងគម្រោង TRAC III

Date : 2022-12-06

ក្នុង១ឆ្នាំមានការប្រជុំមាតាបិតាចំនួន៣ដងលើកទី១នៅដើមឆ្នាំ លើកទី២នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនិងលើកទី៣នៅចុងឆ្នាំ។ ការប្រជុំលើកទី១​បង្ហាញពីគោលបំណងនៃការប្រជុំ របាយការណ៍សង្ខេបពីលទ្ធផលសិក្សា សមិទ្ធផលឆ្នាំចាស់ និងស្ថិតិ...

Read More

សន្និសីទ និងពិព័រណ៌សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែមសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជា

Date : 2022-10-02

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយមូលនិធិ HEAD និង edimpact រៀបចំសន្និសីទ និងពិព័រណ៍សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែម (STEM) សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាដល់សិក្ខាកាមដែលជាគ្រូបង្រៀនប្រមាណ៣០នាក់ បន្ទាប់ពីព...

Read More

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ

Date : 2022-06-20

គម្រោងងាយស្រួលរៀន​ (E2L) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដែលបានប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង ក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីអង្គការឆាល...

Read More

អង្គការ ខេប ទទួលបានកិត្តិយសពី Lotus CIRCLE និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីនៅទីក្រុងញូវយ៉ក

Date : 2022-04-20

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ ខេប (លោក សៅ វណ្ណា) ប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំបរិយាលប័ន្ន (លោកស្រី ហ៊ឹម ម៉ារី) និងអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ (កញ្ញា ស៊ីម ផល្លី) បានទទួលពានរង្វាន់ Lotus...

Read More

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទាក់ទងគម្រោង USE-SDP2

Date : 2022-03-03

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យសកម្មភាពក្នុងការគាំទ្រវិទ្យាជាតិអប់រំ និងសាលាមធ្យមសិក្សាធនធាន នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទី២ (USESDP-II) កាលពីថ្ងៃទី០៣ ...

Read More

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

Date : 2021-12-14

នៅថ្ងៃទី១៤  ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០២១ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ នៅសាលាប្រជុំសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សិ្ថតក្នុងរាជធា...

Read More

សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី២ ស្តីពី ការអប់រំប្រឹក្សាគរុកោសល្យ

Date : 2021-11-15

The New Generation Pedagogical Research Center (NGPRC) of the National Institute of Education (NIE) is organizing “The 2nd Virtual Cambodia International Conference on Mentoring Educators”...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ