ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០២០-២០២៤

Date : 2021-06-14

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ ខេប ដោយមានការចូលរួមពីប្រធានគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួន បានរៀបចំការប្រជុំលើកទីបីស្តីពី “ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្ន...

Read More

យើងធ្វើការងារជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់កិច្ចគាំទ្រចំពោះបញ្ហាប្រឈមលើការសិក្សារបស់សិស្សកម្ពុជាក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩

Date : 2021-05-31

នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ អង្គការ ខេប បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ជាមួយអង្គការ យូនីសេហ្វ ដើម្បីគាំទ្រក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបន្ទាន់ក្នុងបរិបទជំងឺ កូវីដ-១៩...

Read More

កិច្ចប្រជុំលើកទី១ជាមួយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យ តិចសាស

Date : 2021-05-28

ចាប់តាំងពីបើកដំណើរការថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ ឯកទេសប្រឹក្សាគរុកោ  សល្យនៅចុងឆ្នាំ២០១៩មក មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មីមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងការគៀងគរដៃគូអប់រំអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រ...

Read More

កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Date : 2021-03-18

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡោ ឆវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ បានធ្វើការប្រជុំតាមប្រ...

Read More

ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ

Date : 2021-02-25

នៅចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកឧត្តម សីសុវត្ថិ ដួងច័ន្ទទោ ជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសា...

Read More

ការប្រជុំប្រចាំខែរបស់គម្រោងត្រាក់៣/TRACIII ស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្វឹកអំណាន”

Date : 2021-02-16

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គម្រោងវិធីសាស្ត្រសរុបដើម្បីពង្រឹងអំណានសម្រាប់កុមារ (ត្រាក់/TRAC III) ក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីមូលនិធិហ្វ៊ីនីកស៍ និងប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប  បានរៀបចំការប្រជុំប្រចាំខែ...

Read More

សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

Date : 2020-10-17

កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដែលអញ្ចើញមកពី រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត...

Read More

the receipt of a free licensing agreement from The Gap, Inc.

Date : 2020-10-09

Kampuchean Action to Promote Education (KAPE) is pleased to announce the receipt of a free licensing agreement from The Gap, Inc. to use the P.A.C.E curriculum in various projects implemented by KAPE&...

Read More

ការប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពី “តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា”

Date : 2020-08-13

គម្រោង​បង្កើនភាពងាយស្រួលចូលសាលារៀនតាមរយៈការគាំទ្រពីសហគមន៍ (REACH) បានរៀបចំប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពី “តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា” ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ជា...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ